पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"न्यू वे साहित्य ग्रंथमाला" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
मराठी पुस्तककोश....