पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"भा. कृ. केळकर , द. बा. ठेंगडी , श. अ. कुलकर्णी , वि. वा. नेने" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
 
मराठी पुस्तककोश....