पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"प्रा. विजय यंगलवार" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
मराठी पुस्तककोश....