पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"प्रा. जी. बी. शहा" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
 
मराठी पुस्तककोश....