पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"डॉ. स. वि. सुंठणकर" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
मराठी पुस्तककोश....